Door VW betaald in de VS
VW voertuigen met sjoemelsoftware
Door VW betaald in België

Mercedes owners may be due compensation after the carmaker was found by the German Transport Authority to have installed devices in certain diesel vehicles that cheat emissions tests. Mercedes’ parent company, Daimler, was fined €870 million by German prosecutors in 2019 relating to the emissions scandal and Mercedes vehicles have been subject to recalls, including in the UK.

Hausfeld is a leading international law firm with significant experience of collective redress and group claims. Click here for further information.VW FRAUDE MET DIESELMOTOREN

De afgelopen jaren kwam uit dat Volkswagen zich schuldig heeft gemaakt aan de opzettelijke en systematische emissiemanipulatie in bijna 8,5 miljoen Europese auto’s (van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda en Porsche). Vooral Volkswagen installeerde van 2009 tot en met 2015 in meer dan 11 miljoen auto's software voor testcyclusherkenning. Wereldwijd. Deze software staat in de volksmond ook wel bekend als sjoemelsoftware.

Volkswagen wist dat de voertuigen op de weg veel meer stikstof zouden uitstoten dan wettelijk was toegestaan. Het enige doel van deze sjoemelsoftware was om de NOx-uitstoot tijdens de uitstoottesten te verminderen. Met deze software wilde Volkswagen de autoriteiten om de tuin leiden zodat auto’s als schoner en zuiniger kon worden verkocht dan ze waren.

De Vlaamse minister van milieu klaagde Volkswagen al aan op 10 november 2015. Daarna stelde de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM) op 28 november 2017 en 4 december 2018 al vast dat dit gesjoemel opzettelijk en systematisch was en dat Volkswagen zich schuldig heeft gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken. In andere continenten heeft Volkswagen al significante schikkingen getroffen. In de Europese Unie en in België heeft Volkswagen dat echter nagelaten.

IMPACT OP GEZONDHEID EN MILIEU

NOx bestaat uit stikstofoxide en stikstofdioxide. Deze gassen zijn een belangrijke bron van luchtvervuiling die bijdragen aan de vorming van smog, zure regen en aan de opwarming van de aarde. De schade aan de ozonlaag die wordt veroorzaakt door NOx is vergelijkbaar met die van chloorfluorkoolstoffen (CFK’s). NOx irriteert de luchtwegen en veroorzaakt ademhalingsproblemen zoals astma, hoesten, verkoudheid en bronchitis. Met name kinderen zijn gevoelig voor de schadelijke effecten van NOx. Vervuiling door het verkeer - waar ook NOx aan bijdraagt - kost Europeanen naar schatting 60 miljard euro per jaar aan gezondheidszorg en is verantwoordelijk voor 500.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar.

Volkswagen heeft wereldwijd een zogenaamd ‘schoon diesel’-imago gepromoot om zo meer auto’s te kunnen verkopen. VW heeft de consument misleid en moet verantwoordelijk worden gehouden voor deze daden.

Als u in het bezit bent van een 1.2, 1.6 of 2.0 liter dieselvoertuig van het merk Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda of Porsche, geproduceerd tussen 2009 en 2015, dan is de kans groot dat uw voertuig gemanipuleerd is. Behalve dat dit u in de portemonnee raakt, heeft dit ook een veel grotere negatieve invloed op uw gezondheid en omgeving dan u zich ooit had kunnen voorstellen.

Your privacy and our use of cookies

Refuse